TREBALL ESTIU

L’estiu és per passar-ho d’allò més bé, però també has de tenir temps per dedicar-ne una part a treballar. És a dir, a repassar, a reforçar, a ampliar i a mantenir un contacte amb tot allò que has treballat i estudiat durant el curs escolar.

            Seria bo, doncs, que durant aquestes vacances trobessis uns moments per fer les activitats que tens a continuació.  
Has de fer-les en folis o en una llibreta que en començar el nou curs escolar 18/19 has d’entregar al/la teu/teva professor/a de la matèria corresponent.
BONES VACANCES !!!!!!.
============================================================


TREBALL D'ESTIU CURS 2017 / 2018

Primària Català - Castellà - Anglès - Matemàtiques

LLengua Catalana1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

COMPRENSIÓ LECTORA 1r ESO

Lllengua Castelllana1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

Matemàtiques1r  ESO: GOLETA - VELER - LLAÜT - RAI
1r ESO: GALIÓ I BARCA 

2n ESO: GOLETA - VELER - LLAÜT
2n ESO: GALIÓ - BARCA

3r ESO: VELERGOLETA - LLAÜT
3r ESO: GALIÓ - BARCA - RAI

4t ESO A - B - D - 4t ESO C

Llengües EstrangeresANGLÈS: 1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

FRANCÈS:  2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

ALEMANY: 2n ESO - 3r ESO

Ciències Naturals1r ESO - 2n ESO 

3r ESO BIOLOGIA - 3r ESO QUÍMICA

4t ESO (BIOLOGIA I GEOLOGIA)

4t ESO (FÍSICA I QUÍMICA)

Ciències SocialsRECUPERACIÓ: 1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

CONSOLIDACIÓ: 1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

Tecnologia1r ESO DOSSIER - 1r ESO ACTIVITATS - 2n ESO 

3r ESO DOSSIER - 3r ESO ACTIVITATS

4t ESO - 4t ESO INFORMÀTICA

Educació Física1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

Música1r ESO - 2n ESO - 4t ESO

Visual i Plàstica1r ESO - 3r ESO - 4t ESO

Religió1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

Cultura i valos1r ESO - 2n ESO: EXPLICACIÓ I FITXA

 3r ESO - 4t ESO A I B RECUPERACIÓ

Economia i Emprenedoria3r ESO - 4t ESO

Treball de Síntesi1r ESO - 2n ESO - 3r ESO

Projecte de Recerca4t ESO