RECUPERACIONS

L’estiu és per passar-ho d’allò més bé, però també has de tenir temps per dedicar-ne una part a treballar. És a dir, a repassar, a reforçar, a ampliar i a mantenir un contacte amb tot allò que has treballat i estudiat durant el curs escolar.

            Seria bo, doncs, que durant aquestes vacances trobessis uns moments per fer les activitats que tens a continuació.  
Has de fer-les en folis o en una llibreta que en començar el nou curs escolar 19/20 has d’entregar al/la teu/teva professor/a de la matèria corresponent.
BONES VACANCES !!!!!!.
============================================================


TREBALL D'ESTIU CURS 2018 / 2019

Primària Català - Castellà - Anglès - Matemàtiques

Llengua Catalana1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

COMPRENSIÓ LECTORA 1r ESO

Llengua Castellana1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

Matemàtiques1r  ESO: GOLETA-VELER-LLAÜT-RAI 
PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ

1r ESO: GALIÓ I BARCA 
PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ

2n ESO: GOLETA - VELER - LLAÜT- RAI  
PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ

2n ESO: GALIÓ - BARCA
PREPARACIÓ / RECUPERACIO

3r ESO: GRUPS A I C
PREPARACIO / RECUPERACIÓ

3r ESO: GRUPS B I D
PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ

4t ESO: GRUPS A - B - C - D 
PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ


Llengües EstrangeresANGLÈS: 1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

FRANCÈS:  2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

ALEMANY: 2n ESO - 3r ESO

Ciències Naturals1r ESO  

2n ESO FÍSICA I QUÍMICA CONSOLIDACIÓ

2n ESO FÍSICA I QUÍMICA RECUPERACIÓ

3r ESO BIOLOGIA - 3r ESO QUÍMICA

4t ESO (BIOLOGIA I GEOLOGIA)

4t ESO (FÍSICA I QUÍMICA)

Ciències SocialsPREPARACIÓ: 1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

RECUPERACIÓ: 1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

Tecnologia1r ESO DOSSIER - 1r ESO ACTIVITATS 

 2n ESO DOSSIER - 2n ESO ACTIVITATS

3r ESO DOSSIER - 3r ESO ACTIVITATS

4t ESO - 4t ESO INFORMÀTICA

Educació Física1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

Música1r ESO - 2n ESO - 4t ESO

Visual i Plàstica1r ESO - 3r ESO - 4t ESO 4t ESO DOSSIER

Religió1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4t ESO

Cultura i valors1r ESO - 2n ESO: EXPLICACIÓ I FITXA

 3r ESO - 4t ESO A I B RECUPERACIÓ

Economia i Emprenedoria3r ESO - 4t ESO

Treball de Síntesi1r ESO - 2n ESO - 3r ESO

Projecte de Recerca4t ESO