Projectes

PROJECTE DESCRIPCIÓ
PLA DE MILLORA DE CENTRE
El curs 14-15 es va crear la comissió del Pla de millora de centre i  partir del curs 15-16 es va començar a treballar a nivell de primer d’ESO el Pla de millora. De manera progressiva i consensuada pel professorat el pla s’ha estès a tota l’ESO.
Els objectius del Pla de Millora són, entre altres:
  • Assolir i aplicar acords unitaris.
  • Establir un pla d’acció tutorial efectiu.
  • Establir criteris de comunicació amb les famílies i l’alumnat.
  • Establir criteris per treballar l'escriptura i la lectura
  • Establir acords per treballar la competència matemàtica
  • Establir acords per treballar competencialment a l’aula.
  • Arribar a acords sobre altres aspectes com el material, els deures, els exàmens, la distribució del temps a l’aula, la disciplina…

 Comissió lingüística i comissió matemàtica


Els membres de les comissions lingüística i matemàtica es reuneixen periòdicament per prendre decisions que tenen com a objectiu la millora de les competències lingüístiques i matemàtiques de l’alumnat. Una vegada traspassada aquesta informació al professorat del centre, cal que tothom apliqui a l’aula els acords presos.
BIBLIOTECA.
PROJECTE BIBLIONAUTES

La biblioteca escolar, a més de ser un espai d’accés a la informació és un entorn d’aprenentatge que s’integra en els recursos del centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses matèries curriculars i per al foment de l’hàbit lector. El bon funcionament de la nostra biblioteca l'avala el tercer premi en el concurs "Premio  Nacional de Buenas Prácticas para la Divulgación de la Biblioteca de los centros Escolares", rebut l'any 2011.
El bloc de la biblioteca és:


Els Biblionautes són alumnat del centre que, de forma voluntària, cooperen en les tasques de la biblioteca a hores del pati i en horari extraescolar. Són un grup divers d'alumnat d'ESO que valoren els llibres, que aspiren a ser bons lectors/es i que han volgut col·laborar directament en la dinamització de la biblioteca.Els Biblionautes formen part del projecte APS, Aprenentatge Servei, que neix amb la voluntat de què els estudiants aprenguin a l'hora que fan un servei a la comunitat.
L'horari d'obertura de la Biblioteca és:


La nostra biblioteca surt a la televisió

Si vols veure el vídeo del projecte de la nostra Biblioteca clica aquí

PILE: 
PLA INTEGRAL DE LLENGÜES ESTRANGERES

El Projecte A Plural World de l’Institut Ramon de la Torre ha estat seleccionat per participar en el Pla Integrat de Llengües estrangeres (PILE 2012-2014). Que implica, entre altres objectius, la introducció de l'anglès en d'altres matèries curriculars diferents a l'anglesa.
L'objectiu és que l'alumnat tingui un domini comunicatiu i lingüístic de la llengua catalana, castellana i al menys una llengua estrangera que el capaciti per a la gestió dels seus aprenentatges futurs en un món plural.
El projecte s’encapçala amb el nom de A Plural World per tal de donar mostra que l’aprenentatge de les llengües ens apropa a la diversitat cultural i lingüística d’altres realitats properes i no tant properes a les nostres. El centre disposa d'un bloc on es pot anar constatant l'evolució del projecte:
Welcome to Institut's Ramon de la Torre blog for the PILE Project
CORAL I CONJUNT INSTRUMENTAL

Des de l'any 2004, l'Institut ha donat una importància significativa al Conjunt coral i instrumental Amalgama. En el grup hi ha alumnat de diferents cursos i edats i els instruments que toquen són molt diversos: guitarra clàssica i elèctrica, baix, bateria, flautes de bec, instruments Orff i piano.
Els nostres alumnes assagen dins de l'horari següent:
CORAL AMALGAMA
Dimarts i dijous 11:00 - 11:30 h

GRUP INSTRUMENTAL AMALGAMA

Dijous 15-16 h
Podeu estar al corrent de les actuacions, activitats relacionades amb la música... al bloc de la professora de música:
SI FAS MÚSICA...
El nostre centre convalida la matèria de música i/o diferents matèries optatives del currículum de l'ESO i Batxillerat d'aquells alumnes que realitzen estudis de música en escoles externes i així ho desitgin.
INTERCANVI I
PROJECTE e-twinning
El Departament de Llengües Estrangeres va engegar durant el curs 2009 – 2010 el primer intercanvi amb l’institut Stadtteilschule Bahrenfeld d’Hamburg, Alemanya. El primer contacte entre els organitzadors de l’intercanvi va ser mitjançant la plataforma educativa online de la Comunitat Europea eTwinning, on es va desenvolupar un projecte comú amb el títol: Dues ciutats costeres es coneixen: Hamburg i Torredembarra.     
Els participants cursaven 3r i 4t d’ESO. En aquests enllaç trobareu una petita mostra fotogràfica del viatge realitzat a Alemanya durant el curs 2011-2012.
Aquest projecte té com objectius principals permetre que l’alumnat del nostre centre practiqui l'alemany i l'anglès amb l’alumnat alemany, i tanmateix coneguin el seu país i cultura.

L'any 2015 es va canviar l'escola amb la que mantenim l'intercanvi. Aquell any vam iniciar-lo amb un institut alemany anomenat Gymnasium Überlingen, situat a la bonica localitat anomenada Überlingen am Bodensee, ubicada a la vora del Llac Constanza. Hi participen alumnes de 3r d'ESO i 1r BAT.

Aquest intercanvi cada cop desperta més interés i aquest curs compten amb 28 alumnes participants, així doncs aquest octubre de 2017 rebrem la visita de 28 estudiants alemanys que conviuran durant una setmana amb els nostres. El proper abril de 2018 viatjarem a Suïssa i Alemanya, on els tornarem la visita i serem acollits pels mateixos alumnes alemanys.
ERASMUS+ DE LA UNIÓ EUROPEA
L'institut aquests any ha tingut la sort, després d'un treball previ, de ser un dels escollits en el programa Erasmus+ que gestiona la Unió Europea. Aquests projectes són producte de les associacions d'instituts de diferents països europeus que presenten un projecte conjunt. En el nostre cas de les 263 sol·licituds presentades a Espanya només 126 han estat escollides.


El nostre projecte amb el nom "Bringing up new eco-scientists" neix de la col·laboració amb instituts de 5 països (Grècia, Bulgària, Itàlia. França i nosaltres) i en aquests cas nosaltres som els coordinadors del projecte. Aquest any som l'únic institut coordinador escollit de tota la província de Tarragona, i 1 dels 12 de Catalunya.Els principals objectius del projecte són:-L'intercanvi entre les escoles de bones pràctiques en el camp del reciclatge i la reducció del consum d'energia.- Aconseguir que els nostres alumnes siguin conscients de la importància del reciclatge i quina és la seva petjada en el seu entorn.- Interncanviar bones pràctiques que es fan a classe dels diferents països per millorar la qualitat del nostre ensenyament.- Millorar les competències TAC dels nostres alumnes i també millorar la seva competència en llengua anglesa.Durant el projecte es realitzaran estades en els diferents paisos on aniran alumnes i professors per tal de fer activitats conjuntes i programades per cada apis amfitrió.


Aquests projecte que implica a tot l'institut, té una durada de dos anys i es faran activitats al centre relacionades amb aquests temes i que podrà participar tothom.
PLA                  LECTOR                                 Des del nostre centre creiem prioritari treballar la lectura des de totes les matèries i no només des de les matèries lingüístiques per tal d’aconseguir millorar la competència lectora i lingüística del nostre alumnat. La matèria d’Alternativa de la religió està dissenyada per fomentar específicament la lectura. Es realitza durant una hora o dues hores a la setmana. En aquestes hores, l’alumnat llegirà llibres en llengua catalana, castellana o en llengua estrangera, articles de diaris o textos de diferent tipologia.
APRENENTATGE
I
SERVEI 
              "EXPLICA'T"                  
La importància del parlar

Tots sabem com d'important és parlar i parlar bé! Fem servir les paraules per xerrar amb els amics, per buscar feina, per petar la conversa amb els veins, per explicar contes als nens, per parlar d'experiències amb els avis, per explicar què en sabem d'un determinat tema, com ens ha anat el dia...

Amb les paraules la gent que ens envolta pot descobrir si estem enfadats, contents, sorpresos, tristos, emocionats, morts de por...
És per això, que des del centre tenim pensat engegar per aquest nou curs un projecte que permeti valorar i millorar l'ús de la comunicació oral entre el nostre alumnat, mitjançant la metodologia d'aprenentatge i servei. 

Amb l’ajuda del professorat de diferents àmbits curriculars i sota la gestió d’un grup classe concret, es programaran un reguitzell d’activitats que tindran la intencionalitat educativa d’aprenentatge de millorar les competències comunicatives orals de l’alumnat i les seves habilitats socials relacionades amb els valors de la solidaritat, l’empatia, respecte...


El servei principal s’iniciarà des de 3r ESO. El grup promourà la idea, recopilarà activitats, les gestionarà amb entitats locals, centres de primària..., i des de diferents àmbits curriculars i grups classe, l’alumnat i el professorat s’implicarà en la realització d’activitats d’aquesta tipologia. Aquestes activitats es podran dur a terme en el propi centre o fora del centre, amb l’esperit de donar servei d’entreteniment, transmissió de coneixements, cura a persones desfavorides... Cadascuna d’aquestes activitats no deixaran de ser, petits projectes d'Aprenentatge i Servei.