EstudisESOEducació Secundària Obligatòria
Batxillerat        Modalitat Ciències i Tecnologia

Modalitat Humanitats i Ciències Socials
Cicles Formatius      CF de Grau Mitjà de Gestió Administrativa

CF  de Grau Superior d'Administració i Finances
PFI-PTTProgrames de Formació i inserció

    Auxiliar de vendes, oficina i artenció al públic

    Auxiliar d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
    Auxiliar de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo