AMPA

QUÈ ÉS L'AMPA ?

L'AMPA és l'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) del nostre Centre, és una forma d'organització dels pares i les mares dels alumnes.
Per ser soci de l'AMPA cal tenir pagada la quota anual. Única per a cada família, es a dir, encara que una família tingui més d'un fill que sigui alumne del Centre, només haurà d'abonar una quota anual.

QUÈ FA L'AMPA ?

Els objectius de l'associació ió són:


 • Donar Suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares, mares i tutors, als professors i alumnes del Centre i als seus òrgans de govern.
 • Participar en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills, i en general, a tots als alumnes matriculats al Centre.
 • Promoure la participació de les mares i pares dels alumnes en la gestió del Centre.
 • Assistir a les mares i als pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del Centre.
 • Promoure la representació de les mares i pares dels alumnes en el Consell Escolar del Centre i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de mares i pares, tant des de la vessant cultural com l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
 • D'altres que, en el marc de la normativa educativa els assignin els seus estatuts.
PER QUÈ ÉS TANT IMPORTANT L'AMPA ?

Perquè és una de les eines de participació de les mares i pares adreçada a millorar la qualitat de l'ensenyament dels nostres fills.

Perquè els nostres fills ho necessiten. Els donem un referent per la seva relació amb la societat. L'associació de mares i pares és un dels primers pila?, què podem fer per la nostra societat.

T'estimes més queixar-te per tot ?, què fas per canviar el que no t'agrada ?

COM PUC ADREÇAR-ME A L'AMPA ?

  • Assistint a les reunions periòdiques o a l'assemblea general.
  • Trucant al telèfon del Centre i deixant missatge i el teu telèfon de contacte. Un membre de l'AMPA es posarà en contacte amb tu.
  • Fent servir les fulles de comunicació d'incidències. Demana-les a consergeria.