divendres, 29 de març de 2019

Taller de la Fundació Repsol als alumnes dels projectes Erasmus

El passat 26 de febrer vam poder gaudir d’un taller sobre l’energia i com utilitzar-la adequadament i de manera responsable en el nostre dia a dia que va impartir la fundació Repsol.
El taller estava dividit en tres apartats: energía elèctrica, tèrmica i hidràulica i primer vam rebre una petita explicació teòrica i després es van centrar en les activitats.

La primera activitat de l’energia elèctrica va consistir en muntar diferents circuits elèctrics utilitzant un panell solar fotovoltaic per aconseguir encendre una bombeta, fer girar un molí o que sonés un timbre.
La següent activitat consistia en un taulell on havíem d’esbrinar quin electrodomèstic consumia més funcionant al llarg d’un dia.

Les altres activitats tractaven sobre l’energia tèrmica. Després d’explicar-nos les diferents maneres de generar energia tèrmica vam fer una activitat on vam comparar quin material conservava millor la calor, és a dir, el que era millor aïllant tèrmic.
Això ho vam fer amb una patata que acabava de ser cuita, cada grup va mesurar la temperatura de la seva patata i posteriorment la vam introduir en guants de diferents tipus de materials: polièster, silicona, cuir i làtex.

Mentre deixàvem reposar la patata uns minuts,  ens va ensenyar una maqueta d’una casa amb dues plaques solars, una fotovoltaica i l’altra tèrmica, i finestrals que estaven disposats de manera que formaven un efecte hivernacle a la casa. També estava orientada al sud perquè el sol entrés de manera aprofitable i tenia uns forats que actuaven com a sistema de ventilació.

Quan havien passat uns minuts, cada grup va treure la patata dels seus guants i vam comprovar novament la temperatura i vam poder veure quin era el millor material aïllant.
Entre tots vam fer un tauler on vam valorar les següents característiques de diferents combustibles: eficiència calorífica, cost dels combustibles en un any.

El següent taller va ser d’energia hidràulica. Ens van explicar el procés d’obtenció de l’aigua i més tard vam passar a fer les activitats.
La primera activitat consistia en  calcular els litres d’aigua requerits mitjançant diferents recipients sense malgastar-la.
Després vam emplenar un tauler on haviem de relacionar els litres gastats en les diferents activitats domèstiques i, per acabar el bloc de l’energia hidràulica, vam respondre un qüestionari per grups.   

L’última activitat que vam realitzar va ser analitzar factures i els ponents  de Repsol ens van ensenyar com interpretar les factures d’aigua i d’electricitat de les nostres cases.      

Aquest taller ens va agradar molt i va resultar molt interessant. Hem après moltes coses i les activitats que vam realitzar ens van semblar bastant divertides. Les que més ens van agradar van ser la de transportar l’aigua i la de la casa de porexpan.  
Creiem que activitats com aquesta són importants i  creiem que s’haurien de continuar oferint a alumnes del centre.