dimecres, 23 de gener de 2019

MOSSOS D'ESQUADRA

Durant el mes de gener,  agents dels Mossos d'esquadra de la Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC),  ha  vingut a fer xerrades als alumnes de 2n i 4t d'ESO.

Els temes de les xerrades han estat diversos,  tot i que s'han centrat els perills de pes xarxes socials i internet,  han exposat les conseqüències del consum de drogues i han reflexionat sobre la violència de gènere.

Aquestes xerrades han donat la possibilitat als nostres alumnes de resoldre molts dubtes que els sorgeixen sobre els temes tractats,  igual que altres que ells lliurement han tret a la llum. 

Donem les gràcies a la ORC per fer aquestes xerrades tant útils per als nostres alumnes.