dilluns, 5 de novembre de 2018

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018

El 5 de novembre de 2018, s'inicia la convocatòria d'eleccions al Consell Escolar per tal de renovar parcialment els seus representants. Aquest procés finalitzarà abans del proper 21 de desembre de 2018, amb la constitució del nou Consell Escolar.

En el nostre Institut, hem de renovar:
2 representant del sector de pares i mares o tutors d'alumnes
2 representants del sector d'alumnes
4 representants del sector del professorat

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern de l'Institut on són representats tots els
sectors directament implicats en l’activitat educativa.

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per
al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de
centre, el pressupost, etc.

Des d'aquí animem a tots els membres de la nostra comunitat educativa (mares i pares,
alumnat i professorat) a participar activament en tot el procés, presentant candidatures i
exercint el dret a vot.


Trobareu més informació a: