dissabte, 26 d’agost de 2017

CALENDARI DE PROVES DE RECUPERACIÓ

1 i 5 DE SETEMBRE DE 2017

1r ESO
HORA
DIVENDRES 1
DIMARTS 5
9.00
Tecnologies
Matemàtiques
10.00
Llengua catalana i literatura
Ciències Socials
11.00
Ciències Naturals
Llengua castellana i literatura
12.00
Llengua Anglesa
Educació Física
13.00
Visual i plàstica
Treball de Síntesi
Religió / Cultura i Valors
Música

2n ESO
HORA
DIVENDRES 1
DIMARTS 5
9.00
Tecnologies
Matemàtiques
10.00
Llengua catalana i literatura
Ciències Socials
11.00
Ciències Naturals
Llengua castellana i literatura
12.00
Llengua Anglesa
Educació Física
13.00
Música
Treball de Síntesi / Optatives
Religió / Cultura i Valors
Francès / Alemany

3r ESO
HORA
DIVENDRES 1
DIMARTS 5
9.00
Tecnologies
Matemàtiques
10.00
Llengua catalana i literatura
Ciències Socials
11.00
Ciències Naturals
Llengua castellana i literatura
12.00
Llengua Anglesa
Educació Física
13.00
Visual i plàstica
Treball de Síntesi
Religió / Cultura i Valors
Francès / Alemany
Emprenedoria
Cultura clàssica
4t ESO
HORA
DIVENDRES 1
DIMARTS 5
9.00
Tecnologies
Biologia i geologia
Economia
Matemàtiques
10.00
Llengua catalana i literatura
Ciències Socials
11.00
Física i Química
Llatí
Llengua castellana i literatura
12.00
Llengua Anglesa
Educació Física
13.00
Informàtica
Projecte de Recerca
Religió / Cultura i Valors
Francès / Alemany
Visual i plàstica


1r BAT
HORA
DIVENDRES 1
DIMARTS 5
9.00 – 10.30
Ciències pel món contemporani
Educació física
Dibuix tècnic
Química
Economia
Literatura universal
Matemàtiques
Matemàtiques CCSS
Llatí
10.30 – 12.30
Tecnologia industrial
Biologia
Economia de l’empresa
Hª del món contemporani
Filosofia
12.30 – 13.30
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
13.30 – 15.00
Llengua Anglesa
Física
Grec
Ciències de la Terra i M A
Francès
Sociologia
Psicologia