divendres, 24 de març de 2017

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Tot i que la violència de gènere ha fet un pas endavant respecte a temps anteriors, encara n’hi queden molts per finalitzar aquest camí de desesperació i solitud.
Són moltes les víctimes que avui dia segueixen patint aquest maltracte ja sigui físic com verbal o bé a través d’amenaces, desconfiances o obligacions fins al fet d’arribar al punt de canviar totalment la personalitat d’una, tant sols, per no patir més.
Vam decidir tirar endavant aquest petit projecte en honor al 8 de març, tot i ser el dia de la dona treballadora, volíem relacionar-ho amb la violència de gènere ja que ho vam creure convenient.
El fet de fer-ho a través d’un mitjà audiovisual faria que el missatge fos molt més clarificador. Està pensat per dedicar-lo a tots els adolescents que s’hi sentin identificats.
L’objectiu del vídeo es manté en la línia de fer adonar a moltes persones de que els petits detalls que es projecten en les escenes, molts cops creiem que no tenen cap importància i que totes les respostes acaben amb un: “ho faig per tu i perquè t’estimo.” Però no.
Volem prevenir a moltes víctimes aquest calvari.
Naget Ouled-Cheikh Bonan