dijous, 9 de març de 2017

THE FONIX 2017

Last Saturday 25th of February, I went to the Fonix competition in the URV in Tarragona. It was a good and new experience, because I have never been to a competition like this. It was surprising how many people were there. There were a lot of people of different courses.  1rst and 2nd ESO students went to the same class. I think that the competition was easy. The exam was divided in two parts, a Reading and a Writing part. I hope all the students from Ramon de la Torre get a good result, me included!

El passat dissabte 25 de Febrer vaig anar al concurs The Fonix a la URV a Tarragona. Va ser una bona i nova experiència, perquè mai he estat en una competició com aquesta. Va ser sorprenent quanta gent hi havia. Hi havia molta gent de diferents cursos. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO vam anar a la mateixa classe. Crec que la competició va ser fàcil. L’examen estava dividit en dues parts, una Lectura i una Redacció. Espero que tots els alumnes  del Ramon de la Torre tinguin un bon resultat, jo inclosa!

Paula Figuerola 1r ESO C