dimecres, 18 de gener de 2017

EL REPTE (IMAGINA, PENSA I ESCRIU)

EL repte/El reto/The challenge declarat desert
La comissió lingüística que durant el primer trimestre del curs 2016-17 ha encoratjat a l’alumnat a participar al concurs lingüístic de la paraula amagada, que setmana rere setmana ha sumat nous participants; va plantejar un nou concurs durant les vacances de Nadal: El repte/El reto/The challenge. L’alumnat havia d’escriure un text o guió radiofònic amb les 7 paraules amagades del primer trimestre en qualsevol de les tres llengües del concurs (català, castellà o anglès).
Avui, dimarts 17 de gener, s’han reunit i han decidit que cap de les obres presenta era  mereixedora d’aconseguir el premi. La  decisió  ha estat unànime  i alhora difícil , ja que la comissió reconeix que  era ben difícil unir les set paraules en un únic text, i que calien solucions ben enginyoses perquè  la narració o el guió quedessin ben cohesionats, però cap dels textos presentats ho ha assolit.
De totes maneres, la comissió continua treballant perquè la paraula amagada continuï ben viva durant el segon trimestre i el nombre de participants (alumnat, professorat i pas) no defalleixi.