dilluns, 22 d’agost de 2016

PROVES DE RECUPERACIÓ

  CALENDARI DE PROVES DE RECUPERACIÓ
CURS 2015-2016
1 i 2 DE SETEMBRE DE 2016

1r ESO
HORA
DIJOUS 1
DIVENDRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Ciències Naturals
Matemàtiques
11:00
Ciències Socials
Tecnologia
12:00
Educació Física
Llengua Anglesa
13:00
Visual i plàstica
Religió / Cultura i Valors
Música

2n ESO
HORA
DIJOUS 1
DIVENDRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Ciències Naturals
Matemàtiques
11:00
Ciències Socials
Tecnologia
12:00
Educació Física
Llengua Anglesa
13:00
Visual i Plàstica
Religió
Música

3r ESO
HORA
DIJOUS 1
DIVENDRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Ciències Naturals
Matemàtiques
11:00
Ciències Socials
Tecnologia
12:00
Educació Física
Llengua Anglesa
13:00
Visual i plàstica
Religió / Cultura i Valors

4t ESO
HORA
DIJOUS 1
DIVENDRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Bio-geologia
Llatí
Matemàtiques
11:00
 Ciències Socials
Tecnologia
Informàtica
12:00
Educació Física
Llengua Anglesa
Llengua Francesa
13:00
Visual i plàstica
Educació Ètico-cívica
Religió
Música
Física i química


1r BAT
HORA
DIJOUS 1
DIVENDRES 2
9.00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10.00
Llengua anglesa
Educació Física
11.00
Matemàtiques
Matemàtiques C S
Llatí
Filosofia
12:00
Biologia
Tecnologia Industrial
Economia de l’empresa
Història del món contemporani
Química
Dibuix tècnic
Economia
Literatura Universal

13:00
Ciències de la Terra i el medi ambient
Física
Francès
Alemany
Sociologia