dimarts, 28 de juny de 2016

PFI-PTT ECO PETJADA


 Aquest curs els alumnes del PFI-PTT auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic han realitzat conjuntament amb el seu professorat el projecte integrat anomenat Eco Petjada (el món a les teves mans).

L'objectiu del projecte integrat és posar de manifest tots els coneixements, habilitats i capacitats que s'han treballat durant el curs i que responen al currículum formatiu del PFI-PTT tant de les competències generals com de l'especialitat. Aquest aglutina tots els mòduls professionals i mòduls generals i s'expressen en forma de projecte integrat.

Per una banda, els alumnes s'han constituït com una empresa especialitzada, tant en disseny ECO com en estudis mediambientals, la qual cosa significa que han treballat tot el que implica crear una empresa des de la seva estructura per departaments com la seva posada en marxa.
Com a simulació per passar a la pràctica, l'empresa IRT Torredembarra els hi ha encomanat fer l'estudi de com estarà el Món d'aquí a 100 anys i plasmar-ho.

L'objectiu de l'estudi passar per totes les fases d'organització, gestió i realització de competències que han adquirit amb els mòduls professionals i generals.

D'altra banda, aquest projecte integrat ha posat de manifest el treball en equip, l'esforç, implicació, compromís i l'autoavaluació de l'alumnat i dels professors, fet que ha de servir per millorar.

Per concloure, cal dir que ha estat un projecte molt satisfactori i enriquidor tant per l'equip de professors tant com per l'alumnat, tanmateix sempre hi ha aspectes a millorar, fet que l'equip de professors ja ha valorat, de cara el curs vinent.

Silvia Vilaplana Serret
Tutora PFI-PTT

Agraïments:
 Professors i alumnes que han participat en el Projecte Integrat (alumnes de CFGM i de l'ESO).

Equip de professors PFI-PTT: Esperanza Faus, Vero Segura, Anselm Aguadé i Silvia Vilaplana


Torredembarra, 20 de juny de 2016