dijous, 10 de març de 2016

SAVE THE CHILDREN!

Aquest curs, el nostre centre ha tornat a col·laborar amb el projecte Save the Children!, on cada alumne i professor participant havia de buscar patrocinadors que paguessin una quantitat a escollir de diners per cada volta que l’alumne o professor corria. Es pot dir que ha sigut tot un èxit, ja que s’ha superat tant el nombre de participants, arribant a uns 150, com el de diners recaptats, fent 1.515.

Des del departament d’Educació Física, volem agrair a tots els alumnes participants i els que han fet el paper de patrocinadors, als professors que han contribuït, ja sigui corrent o patrocinant algú. I finalment, agrair tothom qui ha fet el projecte possible, ja que ajudar als més desfavorits no costa res, i més si fent-ho fas una mica d’exercici! 
Marc Seco Busquets 1r BAT
Andrea Viedma Guirao 1r BAT