dilluns, 24 d’agost de 2015

PROVES DE RECUPERACIÓ CURS 2014-2015

  1 i 2 DE SETEMBRE DE 2015

1r ESO
HORA
DIMARTS 1
DIMECRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Ciències Naturals
Matemàtiques
11:00
Ciències Socials
Tecnologia
12:00
Educació Física
Llengua Anglesa
13:00
Música
Religió

2n ESO
HORA
DIMARTS 1
DIMECRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Ciències Naturals
Matemàtiques
11:00
Ciències Socials
Tecnologia
12:00
Educació Física
Llengua Anglesa
13:00
Visual i Plàstica
Religió

3r ESO
HORA
DIMARTS 1
DIMECRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Ciències Naturals
Matemàtiques
11:00
Ciències Socials
Ciutadania
Tecnologia
12:00
Educació Física
Llengua Anglesa
13:00
Música
Religió
Visual i plàstica

4t ESO
HORA
DIMARTS 1
DIMECRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Ciències Socials
Matemàtiques
11:00
Bio-geologia
Visual i plàstica
Tecnologia
Llatí
Informàtica
12:00
Educació Física
Llengua Anglesa
Llengua Francesa
13:00
Música
Educació Ètico-cívica
Religió
Física i química

1r BAT
HORA
DIMARTS 1
DIMECRES 2
9:00
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
10:00
Llengua anglesa
Educació Física
11:00
Matemàtiques
Psicologia
Francès
Història del món contemporani
Ciències del món Contemporani
12:00
Física
Ciències de la Terra i el medi ambient
Economia
Grec
Mecànica
Química
Dibuix tècnic
Literatura Universal
Matemàtiques C S
13:00
Filosofia
Tecnologia Industrial
Biologia
Economia de l’empresa
Llatí