dissabte, 20 de juny de 2015

TUTORIA DE PARES

El dilluns, 22 de juny, de 12 h a 14 h, totes les famílies interessades podran entrevistar-se amb els tutors dels seus fills per resoldre qualsevol dubte relacionat amb les notes finals, la feina d'estiu, recuperacions o preparació per al curs vinent.