dilluns, 23 de febrer de 2015

VAGA D'ESTUDIANTSBenvolgut alumnat i famílies,

El sindicat d’estudiants ha convocat vaga d’estudiants per als proper dies 25 i 26 de febrer. La vaga afecta exclusivament l’alumnat, no pas el professorat, que seguirà la programació d’activitats lectives amb normalitat. Els informem que l’alumnat pot exercir el dret de vaga a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, sempre que es comuniqui amb antelació a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors.

Els recordem que la decisió d’adherir-se a la vaga és individual, per tant l’alumne/a pot optar a no fer cap dia de vaga i seguir les classes d’aquells dies o no assistir al centre un o dos dies. Han de ser conscients que perdre dos dies de classe pot afectar al seguiment de les diferents matèries.

En cas de d’alumnat de 3r i 4t d’ESO, alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius que vulgui adherir-se a la vaga, haurà de presentar al seu tutor/a l’autorització corresponent dels pares, mares o tutors legals, en cas d’alumnes menors d’edat, o del propi alumne/a, en cas de ser major d’edat, per tal de justificar la seva absència al centre aquell dia. En cas contrari, la seva absència tindrà la consideració de falta injustificada d’assistència als efectes oportuns.

Preguem, a tals efectes, omplin l'autorització, en cas de participació a la vaga del seu fill/a, per tal que es faci arribar al tutor/a corresponent.

Aprofitem l’ocasió per recordar-los la responsabilitat conjunta que tenim tots, famílies i centre, de que l’alumnat assisteixi diàriament a l’Institut, per tal d’evitar el perjudici que els produeix faltar a classe i, en cas d’absència justificada, portin al tutor/a el justificant oportú.

Restem a la vostra disposició.
Cordialment,


La Direcció