dimarts, 10 de febrer de 2015

Avui dimarts i demà dimecres 11 de febrer l'alumnat de 4t d'ESO de tot Catalunya fa els exàmens oficials anomentats Proves d'avalauació de 4t d'ESO. Aquestes proves avaluen tant les competències necessàries per a seguir estudiant com per entrar en el món laboral: comprendre el que es llegeix, expressar-se amb claredat i correcció,  tenir un nivell bàsic d'una llengua estrangera i saber resoldre problemes matemàtics semblants als de la vida quotidiana. 

Avui s'han fet les proves de llengua catalana i matemàtiques i demà es faran les de llengua castellana i llengua anglesa. 

Molta sort a tot l'alumnat de 4t!!! 

Segur que ho feu de meravella!!!