dimarts, 27 de gener de 2015

PROJECTE EFEC

El  nostre centre ha estat seleccionat per participar en el projecte EFEC (Eduació Financera en les Escoles de Catalunya) recolzat pels departaments d'Ensenyament, d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La formació en Educació Financera en adolescents s'emmarca en les recomanacions d'organismes internacionals per tal de dotar a la ciutadania de millors competències per gestionar els seus estalvis, despeses, inversions i decisions financeres en general i per obtenir progressivament menors nivells d'incidències, augment de l'estalvi, evitar l'exclusió financera i el sobre-endeutament.


Professionals del tema impartiran un total de 5 tallers per a cadascuna de les línies de 4t d'ESO. Aquests tenen una durada d'una hora, es realitzen a l'aula del grup  i el professor afectat ha de romandre amb ells vetllant per a que l'activitat es desenvolupi en un bon ambient de treball.