dimecres, 5 de novembre de 2014

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014

El 4 de novembre de 2014, s'inicia la convocatòria d'eleccions al Consell Escolar per tal de renovar parcialment els seus representants. Aquest procés finalitzarà abans del proper 17 de desembre de 2014, amb la constitució del nou Consell Escolar.

En el nostre Institut, hem de renovar:
1 representant del sector de pares i mares o tutors d'alumnes
2 representants del sector d'alumnes
4 representants del sector del professorat
1 representant del sector del personal d'administració i serveis

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern de l'Institut on són representats tots els sectors directament implicats en l’activitat educativa.
La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Des d'aquí animem a tots els membres de la nostra comunitat educativa (mares i pares, alumnat i professorat) a participar activament en tot el procés, presentant candidatures i exercint el dret a vot.Trobareu més informació a: