dimarts, 25 de març de 2014

VAGA D'ESTUDIANTS

Benvolgudes famílies,

El sindicat d'estudiants ha convocat vaga d'estudiants per aquest dimecres 26 i dijous 27 de març. La vaga afecta exclusivament l'alumnat, no pas el professorat, que seguirà la programació d'activitats lectives amb normalitat.

Els informem que l'alumnat pot exercir el dret de vaga a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria. Per tant, l'alumnat de 1r i 2n d'ESO no pot exercir aquest dret i ha de venir al centre amb normalitat. En cas contrari, la seva absència per motiu de vaga tindrà la consideració de falta injustificada d'assistència als efectes oportuns, si escau.

En cas de l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, alumnat de Batxillerat, de Cicles Formatius i de PQPI que vulgui adherir-se a la vaga, haurà de presentar al seu tutor/a l'autorització corresponent dels pares, mares o tutors legals, en cas d'alumnes menors d'edat, o del propi alumnes/a, en cas de ser major d'edat, per tal de justificar la seva absència al centres aquest dia. En cas contrari, la seva absència tindrà la consideració de falta injustificada als efectes oportuns.