divendres, 18 d’octubre de 2013

VAGA

El sindicat d’estudiants ha convocat vaga d’estudiants per als propers dies 22, 23 i 24 d’octubre. La vaga afecta exclusivament l’alumnat el dimarts 22 i dimecres 23 d’octubre, no pas el professorat, que seguirà la programació d’activitats lectives amb normalitat.

Els informem que l’alumnat pot exercir el dret de vaga només a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria. Per tant, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot exercir aquest dret i ha de venir al centre amb normalitat els dies 22 i 23 d’octubre. En cas contrari, la seva absència per motiu de vaga tindrà la consideració de falta injustificada d’assistència als efectes oportuns, si escau.

Per altra banda, el dijous 24 d’octubre, els principals sindicats docents i d’estudiants han convocat una jornada de vaga general educativa a tot l’Estat per les retallades en educació i la reforma educativa.

El dijous 24 d’octubre hi haurà serveis mínims per poder atendre l’alumnat que assisteixi al centre aquest dia. No obstant, atès el dret del professorat a fer vaga, no es pot garantir la programació d’activitats lectives amb normalitat per a aquell dia, per la qual cosa la vida acadèmica del centre es veurà alterada