dilluns, 3 de desembre de 2012

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2012


Avui dia 3 de desembre de 2012, s'inicia la convocatòria d'eleccions al Consell Escolar per tal de renovar parcialment els seus representants. Aquest procés finalitzarà abans del proper 25 de gener de 2013, amb la constitució del nou Consell Escolar.

En el nostre Institut, hem de renovar:
3 representants del sector de pares i mares d'alumnes
3 representants del sector d'alumnes
4 representants del sector del professorat

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern de l'Institut on són representats tots els sectors directament implicats en l’activitat educativa.

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Des d'aquí animem a tots els membres de la nostra comunitat educativa (mares i pares, alumnat i professorat) a participar activament en tot el procés, presentant candidatures i exercint el dret a vot.

                        Funcions del Consell Escolar
                        Composició del Consell Escolar del nostre Institut

Trobareu més informació a: