dimecres, 17 d’octubre de 2012

Programa Salut i Escola

Com cada curs, ja s'ha engegat el Programa Salut i Escola (PSiE), impulsat pel Departament de Salut i pel Departament d’Ensenyament. Aquest programa té com a objectiu millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac.
El nostre institut disposa d’una professional del CAP de Torredembarra un dia a la setmana durant dues hores que, a més, realitza xerrades informatives a l’alumnat del centre al llarg del curs.
 Montse Serrano - infermera
Dimarts de 9:00 a 11:00 
Alumnes, recordeu que sempre que ho desitgeu podeu realitzar qualsevol consulta a la infermera dins d'aquest horari.